KONTROLA ŠTÚDIA 14.5.2018

pre študentov denného štúdia:

- 3. ročník Bc.

- 2. ročník Ing.

pre študentov externého štúdia:

- 4. ročník Bc.

- 2. ročník Ing.

Študenti sa dostavia na študijné oddelenie s Výkazom o štúdiu (index).

Vo výkaze o štúdiu a v elektronickom systéme e-vzdelávanie zostane nezapísané len hodnotenie za Bakalársku prácu, resp. Diplomovú prácu.

Účasť na kontrole štúdia je podmienkou pripustenia k štátnej záverečnej skúške.

 Rozhodnutia dekana o kreditnom systéme štúdia pre akademický rok 2018/2019.

Strana 1 z 3

© 2017 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.