Ďakujeme za účasť na DOD 01/2020

 Ďakujeme za fantastickú atmosféru a účasť na Dni otvorených dverí našej fakulty.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.