Prerušenie prezenčnej výučby na UNIZA od 10. 3. 2020 do 22. 3. 2020

Na základe epidemiologických odporúčaní Krízového štábu Žilinskej univerzity v Žiline sa prerušuje výučba na univerzite od 10. 3. 2020 do 22. 3. 2020, táto bude nahradená inými formami výučby (distančná, zadania cez e-learning, atď.). UNIZA dôkladne monitoruje situáciu týkajúcu sa koronavírusu COVID-19, pravidelne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline a riadi sa odporúčaniami príslušných orgánov.

Všetci zamestnanci a študenti sú povinní dodržiavať zásady, ktoré znížia riziko šírenia koronavírusu COVID-19 nasledovne:

  • dodržiavať základné hygienické postupy, časté a správne umývanie rúk,
  • pri kýchaní a kašľaní si zakrývať nos a ústa jednorazovou vreckovkou,
  • používať výhradne jednorazové vreckovky, ktoré je potrebné po použití ihneď vyhodiť do uzavretého koša,
  • minimalizovať osobný kontakt s ostatnými kolegami, uprednostňovať telefonickú a emailovú komunikáciu,
  • nerealizovať stretnutia a porady s väčším počtom účastníkov ako 3,
  • dôkladne sledovať svoj zdravotný stav,
  • v prípade zaznamenania symptómov ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho lekára, resp. RÚVZ v Žiline: +421 905 342 812.

Zamestnanec informuje o tomto stave svojho priameho nadriadeného, ktorý túto informáciu poskytne referentovi krízového riadenia Jozefovi Hazuchovi: +421 907 831 075, resp. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Študent informuje referenta krízového riadenia na uvedený email.

Príloha: Príkaz rektora č. 5/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu COVID-19

Vedenie UNIZA

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.