Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

V zmysle súčasných opatrení, prijatých z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu 2019-nCoV a choroby COVID-19 Vláda SR v súčinnosti s Ústredným krízovým štábom SR ponecháva do doby odvolania všetky školy a vzdelávacie inštitúcie zatvorené. Na základe uvedeného rektor Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA) vydáva príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA v ubytovacích zariadeniach na Veľkom Diele a Hlinách V.

Príloha: Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

Príloha: Harmonogram odhlásenia sa z ubytovania

Vedenie UNIZA

© 2019 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.