Prerušenie prezenčnej výučby na UNIZA predĺžené do 29. 3. 2020

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. 3. 2020 sa predchádzajúce opatrenia na UNIZA posúvajú až do 29. 3. 2020. Všetky informácie nájdete v Príkaze rektora č. 6/2020.

Dôrazne žiadame študentov, aby pravidelne sledovali svoje školské maily. Pre vyučujúcich je to momentálne jediná cesta ako zasielať pokyny k samoštúdiu.

 

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.