1. miesto v súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu

Absolvent doktorandského štúdia na katedre Materiálového inžinierstva v študijnom programe Technické materiály Ing. Michal Jambor, PhD. získal 1. miesto v súťaži o najlepšiu dizertačnú prácu obhájenú v r. 2019. Súťaž vyhlasuje VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci konzorcia PROGRES 3. Členmi konzorcia sú: VŠB TU Ostrava, Sliezska univerzita Opava, Žilinská univerzita v Žiline, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Politechnika Opolska, Opole, Politechnika Slaska, Gliwice, Univerzita Slaska Katowice, ATH Bialsko-Biala. Súťaží sa v 5 kategóriách. Každá univerzita posiela max. 1 prácu do každej kategórie.  SjF mala zastúpenie v kategórii 5 – „Konkurencie schopné strojárstvo a materiálový výskum“.

http://progres3.vsb.cz/en/news/

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.