Štátne záverečné skúšky na SjF UNIZA

V dňoch 30.6., 1.-3.7. 2020, 7.-8.7. 2020 sa uskutočnia na SjF UNIZA štátne záverečné skúšky,

ktoré prebehnú prezenčnou formou podľa §27 Študijného poriadku SjF UNIZA a pri dodržaní

sprísnených hygienických opatrení. Štátne záverečné skúšky sú verejné, ich priebeh

a harmonogram je stanovený príkazom dekana č. 6 zo dňa 13.05. 2020.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.