Vyhlásenie grantovej súťaže UNIZA – Výzva č. 1/2024

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 17. 4. 2024 Grantovú súťaž UNIZA – výzvu č. 1/2024 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedecko-pedagogickými zamestnancami UNIZA do 5 rokov od získania titulu PhD.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je motivovať mladých k podávaniu projektov s vedecko-popularizačným charakterom a naučiť ich manažovať vlastný projekt.

Termín uzávierky výzvy je 15. 5. 2024.

Viac informácií

Oddelenie pre vedu a výskum
UNIZA

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.