Deň Strojárov 2024

 

Vážené kolegyne/kolegovia, milé študentky/študenti,
Študentská časť akademického senátu SjF spolu s dekanom fakulty Vás srdečne pozývajú na Deň Strojárov, ktorý sa uskutoční dňa 7.5.2024.
Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.
Tešíme sa na Vašu účasť!

 

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.