Dňa 13.5.2024 sa na našej fakulte uskutočnilo podujatie Deň Strojárov 2024. Podujatie sa uskutočnilo prvýkrát v krásnych novootvorených priestoroch na našej fakulte. Vďaka slnečnému počasiu si študenti mohli vyskúšať aj množstvo športových disciplín a spríjemniť si posledný týždeň semestra. Študenti mali tiež príležitosť rozprávať sa s profesormi a získať cenné rady a odporúčania pre svoje štúdium a budúcu kariéru.

 

 

 

 

Vážené kolegyne/kolegovia, milé študentky/študenti,

 

dovoľujeme si Vás informovať o zmene termínu Dňa Strojárov, ktorý sa zajtra ruší z dôvodu nepriaznivého počasia.

Zároveň si Vás dovoľujeme srdečne pozvať spoločne s pánom dekanom fakulty SjF na Deň Strojárov, ktorý sa uskutoční dňa 13.5.2024 (pondelok) v novom vnútrobloku SjF UNIZA. Tešiť sa môžete na bohatý sprievodný program.

Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom

Študentská časť Akademického senátu SjF UNIZA

 

 

 

Vážené kolegyne/kolegovia, milé študentky/študenti,
Študentská časť akademického senátu SjF spolu s dekanom fakulty Vás srdečne pozývajú na Deň Strojárov, ktorý sa uskutoční dňa 7.5.2024.
Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.
Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje dňa 17. 4. 2024 Grantovú súťaž UNIZA – výzvu č. 1/2024 na podávanie návrhov projektov doktorandmi a mladými vedecko-pedagogickými zamestnancami UNIZA do 5 rokov od získania titulu PhD.

Cieľom grantovej súťaže UNIZA je motivovať mladých k podávaniu projektov s vedecko-popularizačným charakterom a naučiť ich manažovať vlastný projekt.

Termín uzávierky výzvy je 15. 5. 2024.

Viac informácií

Oddelenie pre vedu a výskum
UNIZA

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.