Dňa 7.9 sa naši zamestnanci a doktorandi zúčastnili športového dňa rektora. Súťažilo sa vo viacerých športoch (basketbal, bedminton, malý futbal, nohejbal, florbal, stolný tenis, tenis, volejbal, preťahovanie lanom, lukostreľba, atletika), medzi nesúťažné disciplíny patrili (cykloturistika a nordic walking). Reprezentantom našej fakulty sa podarilo získať veľké množstvo medailí. Za zmienku stojí aj to, že strojníckej fakulte sa podarilo prvý krát v jedenásťročnej histórii podujatia ovládnuť celkové poradie fakúlt.

 

 

 

 

Dear Partner,

Warm greetings from Bialystok University of Technology, Poland!

First of all, we would like to send our gratitude to your university for keeping our cooperation. We are glad that each year we can host your students at BUT.

This year we would like to invite your students for a minimum 3-months internship. We offer more than 40 topics at 6 faculties.

Could you please spread this information among your students? More information about internship programme can be found at https://pb.edu.pl/iro/internship/

We will appreciate this if you could share this information on Facebook :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=461060729369977&set=a.456120696530647

Thank you very much for your cooperation!

We are looking forward to your students!

Servando Herrera Zuazo
45A, Wiejska street, 15-351 Bialystok, Poland

Tel: +48 (85) 746 90 47
WhatsApp: +48 514 425 127

      

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych        

BUT incoming Erasmus+ students
https://pb.edu.pl/iro/erasmus/

EU Internships
https://pb.edu.pl/iro/internship/

V dňoch 8.-9.9.2022 organizuje spoločnosť Humusoft opäť akciu Technical Computing Camp, na ktorú Vás aj touto cestou srdečne pozýva.

Okrem najnovších poznatkov z oblasti výpočtov a simulácii sa môžete stretnúť s ľuďmi z najrôznejších oborov, zapojiť sa do neformálnych diskusií a tiež si pozrieť interaktívne ukážky aplikácií akými sú napr. Arduino, Rasberry Pi, roboti, mobilné aplikácie, atď.

No a samozrejme prebehne aj Súťaž o najlepší užívateľský projekt.

 

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.