Bulletin SAIA 9/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 


Bulletin SAIA 9/2020 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Témou čísla je Návrh viacročného finančného rámca EÚ 2021 – 2027: Obavy európskych univerzít. 

„S rozpočtom na úrovni 80,9 miliárd eur (ceny z roku 2018) nie je Horizon Europe zďaleka taký ambiciózny a nepokryje potrebné riešenia z obdobia pred koronakrízou, nehovoriac o súčasnej situácii“ – zo stanoviska Európskej asociácie univerzít (EUA) Lídri EÚ obmedzujú výskum a inovácie, aby dosiahli dohodu 

„Európska rada obmedzuje mobilitu a príležitosť pre svojich občanov spoznať hodnoty Európy a európskej rozmanitosti“ – zo stanoviska, ktorým sa Slovenská rektorská konferencia pripojila k spoločnému vyhláseniu EUA o rozpočte EÚ 

Slovenských europoslancov sme sa opýtali, či podporia zníženie finančných prostriedkov pre mobility a výskum. Prečítajte si odpovede tých, ktorí nám odpovedali. 

V bulletine prinášame aj informácie o aktuálnych uzávierkach podávania žiadostí
na štipendiá, ktoré administruje SAIA: 

Národný štipendijný program SR, uzávierka: 31. október 2020 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS, uzávierka: do 31. októbra 2020 (mobility v rámci sietí) a do 30. novembra 2020 (mimosieťové, tzv. freemover mobility) 

Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, uzávierka: 15. október 2020 (štipendiá, projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) 

Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS, uzávierka: 12. november 2020  

štipendium pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách 

štipendium na výskumný pobyt 

štipendium pre postdoktorandov

štipendium na postgraduálny pobyt 

V bulletine nájdete aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré neadministruje SAIA, a ktoré majú uzávierka v najbližších mesiacoch.  

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/). 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.