Otvorenie akademického roka 2020/2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pri príležitosti otvorenia 68. akademického roka sa prihovára rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., vzhľadom k aktuálnej situácii, celej akademickej obci univerzity prostredníctvom online záznamu.

Príhovor rektora UNIZA:

https://www.youtube.com/watch?v=eyy6hrKZhu4&feature=youtu.be

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.