Bulletin SAIA 2/2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400). 


Bulletin SAIA 2/2021 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Témou čísla sú Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA), na čo sa predbežne pripraviť v období rokov 2021 – 2027. 

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierka v najbližších mesiacoch.  Predstavujeme aj nový projekt UniWeliS  – podpora internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným akademickým pracovníkom.

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.