Rozhodnutie dekana 5/2021 o realizácii pedagogického procesu na SjF UNIZA v letnom semestri 2020/2021

rozhodnutie 05 2021 rozhodnutie ped.proces LS 2021 2022 page 001

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.