Zápis z volieb do Akademického senátu Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Zpis z volieb AS SjF 2021 page 001Zpis z volieb AS SjF 2021 page 002

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.