Oznam o úspešnej obhajobe dizertačnej práce – Ing. Karol VANKO

Oznam o úspešnej obhajobe dizertačnej práce – Ing. Karol VANKO

 

Dňa 23. februára 2023 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Strojníckej fakulte  Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len SjF UNIZA) obhajobou dizertačnej práce s názvom: METODIKA NÁVRHU INTELIGENTNÉHO PRODUKČNÉHO SYSTÉMU AUTOPLÁŠŤOV S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ

 

Ing. Karol VANKO 

Školiteľ: doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
Študijný  program: časti a mechanizmy strojov
Študijný odbor: strojárstvo  

Pracovisko: Katedra konštruovania a časti strojov

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.