Prerušenie prezenčnej výučby na UNIZA predĺžené do odvolania

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. 3. 2020 sa predchádzajúce opatrenia na UNIZA predlžujú bez časového obmedzenia. Všetky informácie nájdete v Príkaze rektora č. 7/2020.

Dôrazne žiadame študentov, aby pravidelne sledovali svoje školské maily. Pre vyučujúcich je to momentálne jediná cesta ako zasielať pokyny k samoštúdiu.

Ak nemajú podklady k seminárom, cvičenia a prednáškam, nech kontaktujú vo vlastnom záujme vyučujúcich.

 

 

© 2021 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.