SjF na podujatí GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2023

 

     Gaudeamus je európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania, ktorý sa každoročne koná v Bratislave, Košiciach, Nitre, Brne a Prahe. Je určený pre študentov, ich rodičov a všetkých záujemcov, ktorí sa chcú čo najviac dozvedieť o tom, kde a čo zaujímavé je možné študovať.

     Na 26. ročníku, ktorý sa koná v Bratislavskej INCHEBA EXPO Aréne sa v týchto dňoch (10 – 12. 10. 2023) účastnia aj zástupcovia SjF UNIZA,  naši mladí kolegovia - Ing. Natália Hrušková a Ing. Andrej Klačko. A že je o našu fakultu záujem môžeme vidieť aj z týchto momentiek.

 

 

       Dňa 25. septembra 2023 o 10.00 h sa v aule DATALAN uskutoční slávnostné otvorenie akademického roku 2023/2024. Rektor Žilinskej univerzity v Žiline a predseda Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva študentov a zamestnancov univerzity. Na čas konania slávnostného zhromaždenia udelil rektor študentom UNIZA

 

 

 

Fond na podporu vzdelávania: Študentkám a študentom sa od  tohto akademického roka dostane sociálnej a adresnej podpory vo vyššej miere

 

 

      Rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí 30. 8. 2023 schválila zverejnenie oznamu o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie pôžičky v nasledujúcom akademickom roku 2023/2024. 

      Novinkou pre ďalší akademický rok je, že maximálna výška vybraných typov pôžičiek zabezpečených ručiteľom vzrástla na 7 500 € (pôžička pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia), 15 000 € (pôžička pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia), 20 000 € v prípade bezúčelových pôžičiek pre študentov na excelentných vysokých školách a 40 000 € v prípade účelových pôžičiek pre študentov na excelentných vysokých školách, pričom účel pôžičky je viazaný na úhradu školného – ktorého suma musí tvoriť minimálne 50 % výšky žiadanej pôžičky. Žiadatelia a žiadateľky môžu taktiež predkladať žiadosti o poskytnutie pôžičky bez zabezpečenia ručiteľom, ktorej maximálna suma je na nasledujúci akademický rok stanovená na 2 000 €.

      „Veľmi ma teší, že sme ako rada Fondu dospeli ku konsenzu s riaditeľom Fondu na podporu vzdelávania a maximálne sumy takmer všetkých typov študentských pôžičiek sa zvýšili v niektorých prípadoch až o 100 %. Verím, že aj toto je jeden z krokov, ktorý pomôže študentstvu získať kvalitné vzdelanie, a to aj v prípade, ak sa nenachádzajú v priaznivej sociálno-ekonomickej situácii,“ uviedol Matej Šuránek, predseda rady Fondu na podporu vzdelávania. Ďalej dodal, že: „V rámci zvýšenia dostupnosti pôžičiek bol zjednodušený aj samotný proces podávania žiadostí o poskytnutie pôžičky a došlo aj k eliminácii viacerých administratívnych poplatkov.”

      Uzávierka prvého termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pôžičky je 30. 9. 2023.

 

 

 

Dňa 28.08. 2023

- Referát pre vzdelávanie ( študijné oddelenie)

- Referát pre vedu a výskum

ZATVORENÉ

z dôvodu hromadného čerpania dovolenky UNIZA. Okrem uvedeného dňa zverejnené úradné hodiny zostávajú nezmenené.

© 2024 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.