OZNAM

 

DŇA 24.06. 2022

bude študijné oddelenie STROJNÍCKEJ FAKULTY

zatvorené

z dôvodu konania PROMÓCIÍ ABSOLVENTOV INŽINIERSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Portál EURACTIV Slovensko a občianske združenie Cyklokoalícia, v spolupráci so Združením samosprávnych krajov SK 8 a regionálnymi týždenníkmi MY, pozývajú všetkých študentov a mladých ľudí so záujmom o cyklodopravu, aby sa zapojili do 2. ročníka hackatonu zameraného na rozvoj cyklistickej dopravy.

Podujatie sa uskutoční 19.-20. mája 2022 online formou.


Hlavným cieľom tohto ročníka cyklohackatonu bude nájsť inovatívne riešenia, ktoré pomôžu rozvoju mestskej cyklomobility a prispeli tak k tomu, aby sa slovenské mestá stali inkluzívnejšími a atraktívnejšími pre cyklistov.

Účastníci by mali navrhovať riešenia na podporu rozvoja cyklomobility v mestách, ktoré môžu byť z oblasti plánovania cyklociest, zberu dát o mobilite a ich zmysluplného využitia, vzdelávania, behaviorálnych vied, tvorby dopravného značenia, bezpečnosti cyklodopravy, tvorby investičných stratégií, územného plánovania či integrovaných dopravných systémov.

Prosíme Vás o prezdieľanie tejto pozvánky medzi kolegov a študentov😊


-REGISTRÁCIA-


Kto sa môže zapojiť?

Hľadáme tímy študentov stredných a vysokých škôl bez ohľadu na študijný odbor. Každý tím musí mať minimálne troch a maximálne piatich členov. Účasť na hackatone je bezplatná.


Prečo by ste sa mali zapojiť?

Najlepšie tri tímy cyklohackatonu budú odmenené cenami v hodnote 3 000 EUR.

Súčasťou hackatonu bude úvodný webinár, na ktorom účastníkom experti priblížia hlavné výzvy mestskej cyklomobility, na ktoré by sa pri hľadaní riešení mali zamerať. Každý tím bude mať k dispozícii mentorov, ktorí tímom pomôžu ich nápady konzultovať.

Ceny, o ktoré budú tímy hrať, sú nasledovné:Kedy?

19. a 20. mája 2022. Podujatie začína 19. mája o 9:00 a bude prebiehať online formou prostredníctvom programu Zoom.


Program hackatonu

Počas prvého dňa hackatonu budú môcť prihlásené tímy konzultovať svoje nápady s mentormi z oblasti inovácií, cyklodopravy, projektového manažmentu a samospráv. Nasledujúci deň tímy predstavia svoje riešenia odbornej porote, ktorá potom rozhodne o víťazoch druhého ročníka cyklohackatonu.


Popis výzvy

Táto výzva vyžaduje nájsť riešenia ako lepšie využiť kapacity dostupnej cyklistickej infraštruktúry, zvýšiť bezpečnosť cyklistov, lepšie prepojiť cyklodopravu s inými druhmi dopravy, na základe dostupných dát zlepšiť proces výberu typu cyklistickej infraštruktúry. Riešenia môžu tiež hľadať spôsoby, ako motivovať samosprávy k intenzívnejšej podpore cyklodopravy. Hlavnou úlohou je nájsť inovatívne riešenia problémov, ktoré dnes odrádzajú obyvateľov miest od cyklodopravy. Návrhy by tak mali prispieť k tomu, aby viac ľudí vymenilo menej ekologické dopravné prostriedky za bicykel. Riešenia by sa nemali sústrediť na rozvoj regionálnej cykloturistiky, ale výhradne na mobilitu v mestách.

Hľadanie inovatívnych riešení by pritom malo vychádzať z troch hlavných nástrojov:

Závažnosť (prioritizácia problému)
Efektivita (aký dopad dané riešenie môže mať)
Realizovateľnosť (možnosť riešenie uskutočniť v praxi)


Prínosom cyklistickej dopravy je jej ekologická šetrnosť, malá priestorová náročnosť, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov, ako aj zlepšenie stavu životného prostredia. Z týchto dôvodov je potrebné rozširovať sieť cyklotrás a vytvárať podmienky, či už pre každodennú prepravu do zamestnania, školy a podobne, alebo mimo zastavaného územia za účelom rekreácie a turistiky.

Cyklistická doprava je v európskych metropolách obľúbeným a často využívaným dopravným prostriedkom. Kým v mnohých mestách cyklodoprava tvorí významný podiel na celkovej doprave (napríklad vo Viedni tvorí pešia a cyklistická doprava 30 percent), v Bratislave sa podľa odhadov pohybuje na úrovni jedného percenta. Problémom nevyužitého potenciálu cyklodopravy na Slovensku nie je nedostatok financií, ale ich neadresné a neefektívne využitie. Medzi najčastejšie chyby patrí nevhodne zvolený výber typu cyklistickej infraštruktúry, zlé plánovanie a trasovanie, chybné dopravné značenie, nedostatok dát o mobilite, ale aj ich nevhodné využitie, či nedostatočná osveta a komunikovanie výhody cyklodopravy. Zdrojov bude dostatok aj v nasledujúcich rokoch, keď Slovensko na rozvoj cyklomobility získa desiatky miliónov eur z nových eurofondov, ale aj Národného plánu obnovy a odolnosti. Hlavnou výzvou teda zostáva zvýšiť hodnotu za peniaze.


-REGISTRÁCIA-


PARTNERI PODUJATIA

Európska komisia
Cyklokoalícia
Združenie samosprávnych krajov SK 8
Regionálne noviny MY
Cyklistický obchod Isadore
Maxman Consultants
Denník SME
Skillmea [Learn2Code]
Antik SmartWay


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

© 2022 Strojnícka fakulta. Všetky práva vyhradené.